Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky serveru Zlacnene.sk  
 
DEFINÍCIE 
--------  
1. Server Zlacnene.sk (ďalej len Zlacnene.sk) - verejný webový server a mobilná aplikacia umožňujúci predovšetkým prehliadať ponuky obchodných reťazcov.  
2. Registrovaný užívateľ(ďalej len užívateľ) - osoba, ktorá  svojou registráciou potvrdí súhlas s týmito pravidlami. 
3. Prevádzkovateľ Zlacnene.sk (ďalej len prevádzkovateľ) - MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5. 
4. Fyzická, či právnická osoba inzerujúca na servere Zlacnene.sk (ďalej iba inzerent) - subjekt zadávajúci reklamu na webových stránkach serveru, či v e-mailoch zasielaných užívateľom  
 
REGISTRÁCIA
---------- 
5. Každý užívateľ serveru môže byť na serveru Zlacnene.sk v jeden okamžik zaregistrovaný iba raz.  
 
SÚKROMIE
---------- 
6. Vyplnením a odoslaním registračného formulára potvrdzujem, že súhlasím so spracovaním poskytnutých osobných údajov MAFRA, a.s., a to za nasledujúcich podmienok: - tento svoj súhlas udeľujem na dobu, pokiaľ nezruším svoju registráciu na Zlacnene.sk; - súhlasím so zasielaním informačných e-mailov, pokiaľ svoj súhlas nezruším alebo nezruším svoju registráciu na Zlacnene.sk; - spracovanie všetkých údajov bude uskutočnené v plnom súladu so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení.  
 
REKLAMA
---------- 
7. V príslušných informačných e-mailoch môžu byť prevádzkovateľom priložená reklama inzerenta  
 
ZÁRUKY PREVÁDZKOVATEĽA
---------- 
8. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia serveru či aplikácie. Je v záujme prevádzkovateľa poskytovať všetky funkcie systému na maximálnej možnej úrovni. Prevádzkovateľ sa zaväzuje plniť všetky povinnosti plynúce z týchto podmienok. 
9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá bola alebo mohla byť užívateľovi alebo vyhlasovateľovi spôsobená v súvislosti s jeho používaním alebo využívaním serveru Zlacnene.sk či mobilné aplikacie.  
 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
---------- 
10. Tieto pravidlá sú vytvorené v súlade s platnými zákonmi a ďalšími právnymi predpismi SR a sú záväzné pre obe strany. Užívateľ serveru svojou registráciou potvrdzuje, že bol s nimi preukázateľným spôsobom oboznámený a zaväzuje sa podľa nich riadiť. 
11. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu a doplnenie týchto registračných podmienok. V tomto prípade oznámi zmeny upozornením na stránkach serveru Zlacnene.sk alebo zaslaním upozornenia e-mailom užívateľom.
Reklama

Informujeme spotrebiteľov, ktorým predávame výrobky alebo poskytuje služby, že majú podľa českého zákona č. 624/1992 Sb. právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z príslušnej zmluvy. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869 (www.coi.cz).

Sprevádzkovateľom tohto serveru je MAFRA, a.s., so sídlom Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1328. Spoločnosť MAFRA, a.s. je členom koncernu AGROFERT.