Ako si udržať novoročné predsavzatia

Ako si udržať novoročné predsavzatia

Január je často charakterizovaný ako mesiac nových začiatkov, nových predsavzatí a cieľov. Čo je ale rekordné, sú ciele ohľadom chudnutia, ľudia chcú prestať fajčiť alebo piť a viac cvičiť. Čo je ale najhoršie, pre splnenie týchto cieľov je práca, ktorú musíme vynaložiť k splneniu svojich cieľov. Niekedy je nadšenie oveľa väčšie než chuť do úlohy, ktorú sme si zadali, a preto sa nám naše vyhliadky na lepší životný štýl môžu rýchlo rozplynúť.

Ľudia si väčšinou k novoročným predsavzatiam vyberajú zmenu postavy, zmenu práce, zmenu hobby alebo zmenu partnera či iného životného rozhodnutia. Často tieto ciele neuskutočnia pre slabú vôľu, nedostatok možností a času. Poradíme vám, ako si udržať vaše predsavzatia, aby ste neskončili s hlavou v smútku, že ste zase nesplnili to, čo ste si naplánovali.

V prvom rade si vyberajte a dávajte ciele, ktoré sú reálne a pre vás splniteľné. Najhoršie sú vysoké ciele, ktoré v konečnom dôsledku nedokážete ani zďaleka splniť, pre vás to potom znamená sklamanie z toho, že ste nemali pevnú vôľu a sklamanie zo samého seba. Lepšie je dať si menší cieľ, ktorý je ale splniteľný, prinesie vám radosť, keď ho splníte. Nie je tiež dobré dať si príliš veľa cieľov, sústreďte se na jeden ale dôkladne. Aj samotná cesta je cieľom. Len to rozhodnutie, že chcete niečo dokázať je cieľom, pretože toto vás od začiatku poženie vpred. Namiesto snaženia rýchlo cieľ dosiahnuť, sústreďte sa na menšie progresy, ktoré sa budú blížiť k cielu, utvrdí vás to v tom, že ste sa vydali správnym smerom.

Keď chceme zmeniť svoj životný štýl, neide o splnenie nášho predsavzatia, ale o zmenu myslenia. Pokiaľ uskutočníme zmenu myslenia, vtedy nám to prinesie ovocie. Keď chceme byť úspešnejšími v práci ale aj osobnom živote, nestačí si čítať motivačné knihy o úspešných ľuďoch, ale je potrebné ísť von, zacvičiť si, urobiť si pracovný plán alebo naplniť si diár aktivitami.

Čo vám pomôže udržať si novoročné predsavzatia? Máme pre vás tri kroky k vytúženému cielu.

Nájdite si o svojom cieli čo najviac informácií, pomôže vám to rozlíšiť realitu a vaše schopnosti, váš mozog sa bude zaoberať daným projektom, predmetom, cvičením, zdravým životným štýlom, lepšou pracovnou/ študijnou morálnkou, pre vás to bude potom prirodzenejšie plniť úlohy. Začnite so zmenou postupne, nedávajte si vysoký cieľ naraz. Namiesto polhodinového cvičenia každy deň začnite s cvičením trikrát do týždňa. Úlohu si rozdelte do menších častí, na ktorých každý deň pracujte. Keď chcete niečo zmeniť, zmeňte aj prostredie v ktorom ste. Dajte si napríklad bežecké topánky na miesto, na ktoré často pozeráte, dajte si zdravé potraviny na viditeľné miesto v chladničke. Mozog začne vnímať vaše priority a bude pripravený na zmenu.




Reklama
     
Reklama
Reklama