Vincentka

Vincentka

Vincentka

Tradičné minerálna voda z prírodného liečivého zdroja Vincentka vyviera vo žriedlové štruktúre kúpeľov Luhačovice, na severozápadnom podhorí Bielych Karpát. Vincentka je ojedinelá prírodná minerálna voda z prírodného liečivého zdroja, veľmi silno mineralizovaná, hydrogénuhličitanov-chlorido-sodného typu, so zvýšeným obsahom fluoridov a kyseliny boritej.

Tovar Vincentka
Reklama