XXXlutz.sk I -20 % na bytové doplnky!

Všeobecné podmienky serveru Zlacnene.sk

Všeobecné podmienky serveru Zlacnene.sk

 

DEFINÍCIE

1. Server Zlacnene.sk (ďalej len Zlacnene.sk) - verejný webový server umožňujúci predovšetkým prezerať ponuky obchodných reťazcov.

2. Registrovaný užívateľ (ďalej len užívateľ) - osoba, ktorá svojou registráciou potvrdí súhlas s týmito pravidlami.

3. Prevádzkovateľ Zlacnene.sk (ďalej len prevádzkovateľ) - MAFRA, a.s., so sídlom Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel B, vložka 1328.

4. Fyzická, alebo právnická osoba inzerujúca na serveri Zlacnene.sk (ďalej len inzerent) - subjekt zadávajúci reklamu na webových stránkach servera, či v e-mailoch zasielaných užívateľom

REGISTRÁCIA

5. Každý užívateľ servera môže byť na serveri Zlacnene.sk v jeden okamih zaregistrovaný iba raz.

SÚKROMIE

6. Štandardne prevádzkovateľom spracovávané údaje sú e-mailová adresa a IP adresa, z ktorej došlo k registrácii a jej čas. Údaje sú použité len na účely poskytnutia užívateľom dopytované služby - teda zasielanie newsletterov - a to vrátane profilovania s cieľom lepšieho a relevantnějšího zobrazovania ponúk (podľa ktorej za tým údelom poskytnete).

 

Podrobnosti o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

REKLAMA

7. V príslušných informačných e-mailoch bude zvyčajne prevádzkovateľom priložená reklama prevádzkovateľa, osôb tvoriacich s ním koncern alebo inzerenta.

ZÁRUKY PREVÁDZKOVATEĽA A PODMIENKY POUŽITIE

8. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia serveru. Je však v záujme prevádzkovateľa všetky funkcie systému poskytovať užívateľom na zodpovedajúcej úrovni.

9. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu či inú ujmu, ktorá bola alebo mohla byť užívateľovi alebo spôsobená v súvislosti používaním alebo využívaním serveru Zlacnene.sk. Vzhľadom k tomu, že údaje zverejňované v rámci servera sú poskytované tretími osobami, nezaručuje prevádzkovateľ ich správnosť a úplnosť.

10. Užívateľ je oprávnený využívať údaje zverejnené na serveri len pre svoju internú potrebu a nekomerčné účely; najmä nie je oprávnený ich užívať za účelom prípravy produktov konkurenčných voči serveru či inzerentovi. Užívaním servera a údajov na ňom uložených nevzniká užívateľovi žiadne právo k užitiu predmetov chránených autorským právom.

Záverečné ustanovenia

11. Tieto podmienky sú vytvorené v súlade s platnými zákonmi a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky a sú záväzné pre obe strany. Užívateľ servera svojou registráciou potvrdzuje, že bol s nimi preukázateľným spôsobom oboznámený a zaväzuje sa podľa nich riadiť. Vzhľadom k tomu, že prevádzkovateľ financuje svoje bezplatne ponúkané služby predovšetkým z výnosov zo zobrazovanej reklamy, vyhradzuje si právo obmedziť alebo zamedziť prístupu k serveru tým užívateľom, ktorí používajú nástroje blokujúce zobrazovania reklamy. Na tento účel môže vykonávať aj technické testovanie koncových zariadení za tým účelom, či takéto nástroje používajú alebo nie.

 

12. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu a doplnenie týchto podmienok. V tomto prípade prevádzkovateľ oznámi zmeny upozornením na stránkach servera Zlacnene.sk, alebo zaslaním upozornenia e-mailom užívateľom. Zmena vstupuje medzi užívateľom a prevádzkovateľom účinnosť uplynutím prevádzkovateľom stanovenej lehoty, ktorá činí spravidla jeden mesiac; najmenej však je táto lehota 25 dní odo dňa oznámenia zmeny; ak nebude výslovne táto lehota určená, musí 25 dní. V prípade, že užívateľ nebude so zmenou súhlasiť, je oprávnený zrušiť registráciu do 20 dní odo dňa doručenia upozornenie na zmenu týchto podmienok. V prípade, kedy užívateľ nevyužije svoje právo na zrušenie registrácie vo vyššie uvedenej lehote, platí, že so zmenou súhlasí.

Reklama

Informujeme spotrebiteľov, ktorým predávame výrobky alebo poskytuje služby, že majú podľa českého zákona č. 624/1992 Sb. právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu z príslušnej zmluvy. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869 (www.coi.cz).

Sprevádzkovateľom tohto serveru je MAFRA, a.s., so sídlom Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČO: 45313351, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1328. Spoločnosť MAFRA, a.s. je členom koncernu AGROFERT.